Źródła wiary

W naturze człowieka jest szukanie Boga. Człowiek dąży do poznania Boga, chociaż czasami z różnych powodów to dążenie w sobie wygasza.

Najczęściej wiara w Boga rodzi się w trakcie wychowywania młodego człowieka w chrześcijańskiej rodzinie. Odpowiedzialni rodzice od początku wpajają dziecku przekaz wiary katolickiej.

Zdarza się również (wcale nie tak rzadko) pojawienie się wiary w Boga u osób dotychczas niewierzących lub wyznających inną religię. Bóg osobiście przemawia do człowieka w sposób nadprzyrodzony. Zdarzenie takie mające charakter objawienia wzbudza w tekim człowieku silną wiarę. Możemy to okreslić jako prywatne objawienie. Mają one “cichy” przebieg, osoby nawrócone z oczywistych powodów nie rozgłaszają szeroko swoich przeżyć.

Zawsze jednak wiara jest darem, łaską od Boga. Człowiek, obdarzony wolną wolą, może tą wiarę odrzucić lub przyjąć.

Wiarę należy pielęgnować, czytać Pismo Święte, poznawać naukę Kościoła,