Bóg

Bóg jest Stwórcą wszechświata. Bóg stworzył ludzi, aby się z Nim cieszyli istnieniem.

Bóg obdarzył człowieka miłością i nauczył go tej miłości. Człowiek tego nie docenił i popełniwszy błąd, oddalił się od Boga. Bez Boga człowiek cierpi. Bóg widząc to cierpienie, woła człowieka i zaprasza go do Siebie. Człowiek zaślepiony pychą odrzuca to wołanie i cierpi nadal.