Wiara

Wiara jest łaską, ale również aktem woli i rozumu. Wydaje mi się, że zbyt często podświadomie prazeciwwstawiamy wiedzę i wiarę, podczas gdy są to dwie uzupełniające się drogi poznania rzeczywistości.

Czytaj dalej