Źródła wiary

Człowiek nie staje się wierzący sam z siebie, chociaż pragnienie poznania Boga jest zaszyte w ludzkiej psychice.

Źródła wiary czytaj dalej