Człowiek

Człowiek jest doskonałym tworem Boga. Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Jeżeli tak, to podobieństwo jest bardzo uproszczone, gdyż różnica skali pomiędzy Stwórcą wszechświata, a drobinką, jaką jest człowiek, jest niewyobrażalna. Niemniej jednak w każdym z nas jest iskra Boża i to należy w sobie szanować i pielęgnować. Tą iskrę Bożą w każdym z nas trzeba pielęgnować i rozwijać, aby stawała się coraz bliższa Bogu, aż w końcu nas do Niego doprowadzi.