Rodzina

Rodzina – najmniejsza komórka społeczeństwa. Rodzina to rodzice i dzieci.

Żeby nie było wątpliwości – rodzice w rodzinie to mążczyzna i kobieta, połączeni sakramentem małżeństwa.