Świat

Bóg stworzył świat, aby mogły w nim zamieszkać wszelkie stworzone przez Boga istoty. Świat w szerszym pojęciu obejmuje również obszary duchowe, dostępne tylko dla aniołow – świat duchowy. W węższym pojęciu światem nazywamy obszar dostępny dla obserwacji człowieka – świat fizyczny. Świat fizyczny, jaki jest dostępny dla naszych obserwacji, ma bardzo złożoną strukturę, co już zdążyliśmy zauważyć. Należy się spodziewać, że świat fizyczny jest jedynie uproszczoną wersją (wersja light) świata duchowego. Olbrzymia większość ludzi nie ogarnia struktury świata fizycznego. Ludzi, którzy zdają sobie sprawę ze stopnia złożoności struktury wszechświata jest garstka. Nie ma więc co liczyć, że ktokolwiek z nas (w ludzkiej postaci) chociażby zbliży się do możliwości poznania i zrozumienia struktury świata duchowego.